Odklenite potencial svojega startup podjetja!

Kot podjetnike ste najverjetneje že spoznali kruto resnico, da sama ideja, čeprav odlična, nima velike vrednosti, dokler ni dosledno in natančno uresničena. Ustvarjanje nečesa iz nič je namreč zelo zahtevno opravilo. Izkušnje kažejo, da več kot 95 % uspeha podjetja zagotavlja pravilna in uspešna izvedba podjetniške akcije, in da lahko dobri ideji pripišemo le 5 % zaslug za uspeh podjetja. 

Za vas smo razvili strukturiran in praktičen program, ki podaja odgovore, nasvete in rešitve na ključne izzive vašega startup podjetja v fazi preboja na trg. Podjetnikom pomagamo pri osredotočanju na ključne elemente za uspeh podjetja, pri krepitvi marketinga in prodaje preko optimalnega nagovarjanja kupcev ter pri optimizaciji prodajnega procesa in vodenja podjetja. 

Če želite povečati svoje prihodke, s kupci pravilno komunicirati ponudbo vrednosti in v poslovanje podjetja uvesti učinkovite sisteme vodenja, se nam enostavno morate pridružiti.

Dobro ideja ni dovolj, učinkovita izvedba je vse!

Program je sestavljen iz treh sklopov tematik, ki jih bomo najprej obdelali s strokovne plati ter nato na vaših primerih tudi praktično preizkusili v praksi.

 
Jasno vizija je glavni motivator za ekipo, investitorje in druge, da vas podprejo. Nadgradili jo bomo z jasno artikulirano ponudbo vrednostni, ki bo kupcem učinkovito sporočala zakaj kupiti vaše izdelke/storitve/rešitve. Pri tem se bomo poglobili v vaš poslovni model, optimalno oblikovanje prodajnih paketov in cenovne politike, ki upošteva psihologijo kupcev in druge strateško pomebne elemente za uspeh. 


Program vključuje praktično pripravo osnovih komunikacijskih orodij, ki bodo pritegnila pozornost ciljnih kupcev in jih spodbudila k nakupu vaših izdelkov. Razvili bomo osnovno vhodno (inbound) in izhodno (outbound) marketinško strategijo za učinkovito pritegnitev potencialnih strank ter vas opolnomočili za uporabo ključnih orodij in platform.


Vključuje jasne cilje, ključne kazalnike uspešnosti (KPI) s pomočjo katerih boste lahko merilil napredek ter optimizirali procese in izboljšali produktivnost vaše ekipe.

Konkretni dokumenti za takojšnjo uporabo!

V programu bomo izdelali štiri konkretne dokumente, ki jih boste lahko takoj uporabili za doseganje poslovnih ciljev, in sicer:
 • Kratko, jasno in izpovedno oblikovano ponudbo vrednostni, kot osnovo vseh ključnih komunikacijskuh sporočil podjetja.
 • Strukturirano prodajno e-mail sporočilo za osebno nagovarjanje vaših strank.
 • Učinkovita pristajalna spletna stran ali prodajni letak.
 • Z vašo vizijo skladen opis podjetja za LinkedIn profil.

Program


1. dan (28. junij, 9:00 - 17:00): Jasna poslovna usmeritev 
 • Vizija in cilji: Določite vizijo vašega podjetja in jo uskladite z vašimi deležniki.
 • Ponudba: Naučite se jasno artikulirati, zakaj naj kupci izberejo vaš izdelek.
 • Poslovni model: poslovni model, ceno in različice ponudbe vašega produkta.
DOMAČA NALOGA
 • Priprava dokumentov za nadaljevanja programa


2. dan (2. julij, 9:00 - 17:00): Učinkovita izvedba prodaje in sistem upravljanja 
 • Komunikacije s strankami: Ustvarite sporočila, ki pritegnejo vašo ciljno publiko.
 • Vhodni in izhodni marketing: Generirajte kvalificirane potencialne stranke in potrdite vrednost izdelka skozi nakupe strank.
 • Sistem upravljanja: Postavite jasne cilje, spremljajte uspešnost in optimizirajte produktivnost ekipe.

Kaj pričakujemo od udeležencev?

 • Aktivno sodelovanje v razpravah, vajah in pripravi domačih nalog.
 • Motivacijo za implementacijo naučenih pristopovstrategije in dokumentov na vašem primeru.
 • Predanost v obliki časa in zavzetosti za obisk delavnic in pripravo domačih nalog.

Kaj sledi po zaključku programa?

Vsakemu podjetju bo po zaključku programa dodeljen mentor,  s katerim boste dokončali dokumente, jih dosledno implementirali v vaše procese ter poskrbeli, da bodo prinesli želene rezultate. 

Kdo lahko sodeluje?

Startup podjetja, ki izpolnjujejo pogoje ali so že vpisana v register inovativnih zagonskih podjetij. 

Prijava

Rok za prijavo je 17. junij 2024. Prijava ni več možna. 

Izkušeni poslovni trenerji

Delavnico bodo vodili trije izkušeni trenerji:


Matej Rus je strasten vodja v startup ekosistemu in dizajner novih podjemov, katerega poslanstvo je podpora regionalnim startup in scaleup podjetjem. Navdušenje nad strateškim načrtovanjem, oblikovanjem drznih vizij in razvojem inovacij ga žene, da pomaga podjetnikom preoblikovati njihova podjetja in graditi nove podjeme. Kot svetovalec pomaga podjetjem pri uvajanju podjetniškega razmišljanja in inovacijskih metod, sodeluje z ambicioznimi podjetniki in podjetji za pozitiven prispevek k razvoju družbe ter si prizadeva za nadaljnji razvoj slovenskega in regionalnega startup ekosistema. Predsvem z ustvarjanjem več priložnosti za podjetnike in podjetja iz Slovenije in CEE regije.
Poleg aktivnosti v Tovarni podjemov svoje znanje in izkušnje deli s študenti kot višji predavatelj podjetništva na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru


Urban Lapajne je strokovnjak za oblikovanje programov za startup in scaleup podjetja, svetovalec in povezovalec v startup ekosistemu, z več kot 18 leti izkušenj.
Njegova strast je oblikovanje in izvajanje pospeševalnih programov za zgodnje in semenske faze, ki omogočajo učinkovito ustanavljanje podjetij ter testiranje in validacijo trga. Je programski direktor najvplivnejšega startup in tehnološkega dogodka v regiji – Podim. Veliko časa posveti svetovanju startupom in korporacijam. S svojo široko domačo in mednarodno mrežo je tudi vrhunski povezovalec.


Saša Djoković, vizionar, ki ima ogromno izkušenj s področja B2B marketinga, razvoja poslovnih partnerjev ter je strokovnjak za trženje inovativnih tehnoloških rešitev.

Lokacija

Dogodki bodo izvedeni v živo na lokaciji: Tovarna podjemov, ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, 1. nadstropje.   

Koledar

Vsi dogodki
 
Želiš biti obveščen o novih start-upih, dogodkih in ostalih odličnih stvareh?
Hitro, prijavi se na email listo!